ZÁKLADNÉ SKUPINY OPATRENÍ V OCHRANE LESA

Bez opatrení ochrany lesa

Proti škodcovi opatrenia ochrany lesa nie je potrebné v lesnom ekosystéme vykonávať.

Neúčinkuje chemické alebo biologické ošetrenie, pálením napadnutej hmoty by muselo predchádzať dokonalé vyplčovanie pňov s koreňmi. Ide najmä o koreňové hniloby, alebo o pôsobenie nepôvodných organizmov.

Mechanické metódy ochrany a obrany patria k najjednoduchším, ich vykonanie je zvyčajne ľahko kontrolovateľné, sú s preventívnym ako aj obranným účinkom. 

Ide o opatrenia, ktoré v obrane a ochrane využívajú buď

  • ekológiu iných organizmov (parazitácia, a pod.), alebo
  • produkty ich metabolizmu.

Ide metódy, ktoré v ochrane a obrane lesa využívajú rôznym spôsobom feromóny hmyzu, rastové hormóny a regulátory rastu, ako aj technológie sterilizácie hmyzu. Sú to teda metódy "biochemické" využívajúce rôzne technické a technologické postupy založen...

Chemická ochrana je využívanie látok chemického pôvodu, ktoré sú toxické (jedovaté) pre určitú skupinu organizmov a tak môžu usmrcovať, inaktivovať alebo odpudzovať. Chemické prípravky na ochranu rastlín (pesticídy) sa podľa charakteru účinnej látky a použitia...