CHEMICKÉ METÓDY OCHRANY

Chemická ochrana je využívanie látok chemického pôvodu, ktoré sú toxické (jedovaté) pre určitú skupinu organizmov a tak môžu usmrcovať, inaktivovať alebo odpudzovať. Chemické prípravky na ochranu rastlín (pesticídy) sa podľa charakteru účinnej látky a použitia delia na:

 • zoocídy – proti živočíšnym škodcom napr.
  • insekticídy proti hmyzu,
  • rodenticídy proti hlodavcom,
  • akaricídy proti roztočom, atď. 
 • fungicídy – proti hubovým patogénom,
 • herbicídy – proti nežiaducej vegetácii

K chemickej ochrane sa zaraďujú aj ďalšie skupiny, ktoré však nemajú charakter usmrcovať organizmy a sú známe ako "pomocné prípravky na cohranu rastlín" 

 • atraktanty – prípravky majúce lákaciu (atraktívnu) schopnosť napr. feromóny,
 • repelenty – prípravky majúce odpudzujúce účinky napr. proti zveri (odhryz, obhryz, lúpanie kôry).

Chemická asanácia v ochrane lesa je metóda pri ktorej sa pomocou chemických látok (napríklad insekti...

Chemický postrek sa vykonáva len povolenými prípravkami uvedenými v "Zozname povolených prípr...

Máčanie je chemická metóda ochrany pred výskytom škodlivých organizmov  vykonáva sa len ...

Na pozemnú aplikáciu sa používajú chrbtové postrekovače a to buď ručné alebo motorové. Ďalej ...

Letecké aplikácie prípravkov sa realizujú plošníkmi alebo helikoptérami. Typ trysiek z&a...