PESTOVATEĽSKO-ZARIAĎOVATEĽSKÉ OPATRENIA.

Neúčinkuje chemické alebo biologické ošetrenie, pálením napadnutej hmoty by muselo predchádzať dokonalé vyplčovanie pňov s koreňmi. Ide najmä o koreňové hniloby, alebo o pôsobenie nepôvodných organizmov.

Neúčinkuje chemické alebo biologické ošetrenie, pálením napadnutej hmoty by muselo predchádza...