Nové
Atlas
škodcov lesných drevín
Nové
Mapovanie
výskytu škodlivých činiteľov
Nové
Otázky
na precvičenie
Nové
Spotreba prípravkov
na ochranu rastlín
Nové
Konferencia
Aktuálne problémy v ochrane lesa
V príprave
Prehľad výskytu
škodlivých činiteľov
Nové
Výpočet škôd
spôsobených zverou
Nové
Integrovaná ochrana lesa
Nové
Publikácie LOS
knihy a články
Nové
Videá LOS
o ochrane lesa
Nové
Ochrana lesa
okolo území s 5.st. ochrany
Vstup s heslom
Evidencia kalamity
v smrečinách a borinách

Aktuality z ochrany lesa

 • 05. 01. 2024
  Spotreba prípravkov na ochranu rastlín za rok 2023

  15.2.2024 je potrebné, aby všetky subjekty zaslali súhrnný odpočet spotreby prípravkov na ochranu rastlín za rok 2023. Môžete tak spraviť

  Cez systém je možné (potrebné) odpočtovať aj spotrebu hnojív v lesoch za rok 2023!

 • 19. 10. 2023
  .

  Závery z medzinárodnej konferencie APOL 2023 konanej 5.-.6.10.2023 v Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec

 • 18. 08. 2023
  APOL 2023

  Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023 sa bude konať 5.-6.10.2023 v Grand Hoteli Bellevue, Horný Smokovec. Elektronické prihlasovanie bolo spustené 16.8.2023. Všetkých záujemcov o túto konferenciu srdečne pozývame.