Nové
Atlas
škodcov lesných drevín
Nové
Mapovanie
výskytu škodlivých činiteľov
Nové
Otázky
na precvičenie
Nové
Spotreba prípravkov
na ochranu rastlín
Nové
Konferencia
Aktuálne problémy v ochrane lesa
V príprave
Prehľad výskytu
škodlivých činiteľov
Nové
Výpočet škôd
spôsobených zverou
Nové
Integrovaná ochrana lesa
Nové
Publikácie LOS
knihy a články
Nové
Letecké práce
foto a video dronom
Nové
Ochrana lesa
okolo území s 5.st. ochrany
Vstup s heslom
Evidencia kalamity
v smrečinách a borinách

Aktuality z ochrany lesa

 • 26. 04. 2022
  Konferencia o ochrane lesa APOL 2022!

  V roku 2022 bude medzinárodná konferencia "Aktuálne problémy v ochrane lesa 2022" v dňoch 5.-6.10.2022 v Grandhoteli Bellevue, Horný Smokovec. Program bude zverejnený a priiohlasovanie bude spustené v septembri 2022. Tešíme sa na každé záujemcu a účastníka!

 • 20. 12. 2021
  Odpočet spotreby "Pesticídov" 2021

  K 15.2.2022 je potrebné, aby všetky subjekty zaslali súhrnný odpočet spotreby prípravkov na ochranu rastlín za rok 2021. Môžete tak spraviť

  Cez systém je možné (potrebné) odpočtovať aj spotrebu hnojív v lesoch za rok 2021!