MECHANICKÉ METÓDY OCHRANY

Mechanické metódy ochrany a obrany patria k najjednoduchším, ich vykonanie je zvyčajne ľahko kontrolovateľné, sú s preventívnym ako aj obranným účinkom. 

Lapák je evidovaný najčastejšie zrúbaný strom, alebo jeho časti, určený na monitoring a ochranu pora...

Lapacie zariadenie (kôra alebo pasca) sa ukladá na zem, najlepšie medzi koreň...

Vyhľadávanie aktívnych chrobačiarov je základným predpokladom úspešnej ochrany porastov pred podk&oc...

Odstraňovanie napadnutých alebo atraktívnych stromov a ich častí (napr. vetiev) a ich preprava von z lesa, do dostat...

Používa sa pri ochrane lesa proti podkôrnemu hmyzu. Princípom je odstránenie kôry, v ktorej sa nach&aacu...

Zbieranie hmyzu striasaní...

Na lákanie do pascí sa používajú predovšetkým tzv. zemné pasce na hmyz pohybujúci sa p...

Po zbere sa imága, larvy alebo vaky s larvami, sústredia do zberných nádob, a následne sa mô...

Niektoré druhy škodcov prezimovávajú v pôde a na jar vyliezajú do kor&ua...

Opatrenie sa používa po ťažbe dreva. Slúži v prvom rade na vyčistenie plôch po ťažbe od haluziny, aby bolo možn&eacut...

Voskovanie sadeníc sa používa ako mechanická ochrana sadeníc proti zrelostnému žeru tvrdoňa smrekové...

Štiepkovaním sa asanuje drevo napadnuté podkôrnym a drevokazným hmyzom. Dochádza k mechanickém...

Odvozu z porastu predchádza spílenie stromov. Odvozom sa zabezpečí, že s odvezenou hmotou, t.j. kmeňmi, vetvami, koreňmi,...

Spálenie častí stromu.