Hmyz podkôrny

Dospelí jedinec je dlhý 6,4 až 12,7 mm, pričom samička je väčšia ako samček. Majú charakteristický tvar tela ako ostatné krasone. Sú pretiahnuté s plochou hlavou a skosením po bokoch v zadnej časti tela. Najčastejšie majú olivovo zelenú farbu s výrazným bronzovým odleskom, no vyskytujú sa aj iné farebné mutácie od zelenej až po čiernu farbu.

Hmyz podkôrny

Dospelý jedinec je približne 10 milimetrov dlhý a 2 milimetre široký, s tvarom tela pripomínajúcim projektil typickým pre druhy z čeľade krasoňov Buprestidae. Majú prevažne čiernu farbu prípadne so zeleným odleskom. Na krovkách sa nachádza šesť zlato sfarbených fľakov.

Hmyz podkôrny

Imága sú okolo 1 cm dlhé, úzke, smaragdovo zelenej farby s výrazným kovovým odleskom. Pri liahnutí sa z hostiteľskej dreviny vyhlodáva výletové otvory v tvare písmena "D" na kmeni a konároch. Larvy vyhrýzajú pod kôrou nepravidelné požerky, poškodzujú vodivé pletivá a postupne dochádza k odumieraniu stromu.

Hubový patogén

Charakteristické príznaky súzaškrcovanie kmienka, čierne škvrny a plesneň na  klíčnych listkoch, plesnenie semine. 

Hmyz drevokazný

Imága sú veľké 2 - 3 cm s bielymi škvrnami na čiernych krovkách a párom dlhých tykadiel. Príznakom poškodenia môže byť hrubá drvina pripomínajúca piliny, dutá kôra v mieste žeru mladých lariev alebo výletové otvory o priemere 6 - 14 mm. Na napadnutých stromoch dochádza k odumieraniu a lámaniu konárov.

Hmyz drevokazný

Imága sú veľké 2 - 3 cm s bielymi škvrnami na čiernych krovkách a párom dlhých tykadiel. Príznakom poškodenia môže byť hrubá drvina pripomínajúca piliny, dutá kôra v mieste žeru mladých lariev alebo výletové otvory o priemere 6 - 14 mm. Na napadnutých stromoch dochádza k odumieraniu a lámaniu konárov.

Hubový patogén

Nekróza kôry a rakovinové zhrubnutie vetiev.

Hubový patogén

Rakovinové rany na kmeni alebo na vetvách.  

Hubový patogén

Na kôre sú viditeľné čierne hrbolčeky plodníc, v lete aj pohárikovité plodnice, ktoré sú viditeľné najmä za mokra. Determinácia mikroskopicky.

Hubový patogén

Nekróza kôry a následne rakovina vetiev a kmeňa.

Hmyz cicavý

Červce sa na kmeni buka javia ako biele chumáče vaty. Pri zvýšenom výskyte môže spôsobiť deformácie kôry a tiež sa považuje za prenášača ochorenia spôsobeného hubami rodu Neonectria.

Hubový patogén

Typickým prejavom je hrdzavenie a následné odumieranie ihlíc v spodnej časti koruny, na ihliciach sú prítomné v rôznej intenzite červené pruhy a v nich plodnice anamorfného štádia. Červené sfarbenie spôsobuje prítomný dothistromin a najvýraznejšie pôsobí v jarnom období, keď sú tieto príznaky najčitateľnejšie. Postihnuté sú najstaršie ihlice a pri silnej infekcii sa môžu tvoriť tzv. "Levie chvosty", kedy zelené sú iba rašiace ihlice na skrátenom výhonku a staršie sú odumreté a červenohnedo sfarbené. Intenzita opadávanie ihlíc je u jednotlivých hostiteľov veľmi premenlivá. Napríklad borovica čierna, kosodrevina, borovica ťažká drží napadnuté ihlice dlho na výhonku, naopak borovica lesná opadáva okamžite po zhnednutí a nájsť u nej na strome ihlice s plodnicami  je ťažké.

Hubový patogén

Huba Hymenoscyphus fraxineus, je pôvodcom poškodzovania a chradnutia  jaseňov, ktoré sa v Európe začalo od polovice 90. rokov 20. storočia. Na Slovensku je dokázaná od r. 2004.  Prvýkrát ako nový druh bola popísaná v r. 2006. Významný invázny škodca.

Hmyz listožravý

Motýľ s rozpätím krídel 4 - 8 cm, samičky sú väčšie ako samčekovia. Má hnedé kríhla s charakteristickou bielou škvrnou.Vývin trvá zvyčajne 2 roky, ale v teplejších rokoch je schopný vývin dokončiť aj za jeden rok. Škody spôsobujú húsenice svojim žerom, čo je znásobené tým, že sa vyvíjajú 2 roky a pri premnožení môžu spôsobiť holožery.

Hubový patogén

Drobné plodničky na vetvách a kmeni, ktoré s aobjavujú na ležiacich kmeňoch a vetvách vporaste po cca 3 rokoch od ich ponechania v poraste.

Hubový patogén

Huba spôsobuje nekrotické ochorenie kôry a odumieranie konárov topoľov. Prejavy ochorenia sú rozdielne a závisia najmä od obdobia vzniku nákazy, veku a miesta vzniku nákazy.

Hmyz drevokazný

Dospelé jedince sú 2 – 4 mm dlhé a majú valcovité telo. Krovky sú rovnomerne zaoblené svetlohnedej lesklej farby s pozdĺžnymi tmavohnedými pruhmi.

Hubový patogén

Biele múčnaté poprašky na listoch dubov, neskôr sú tieto biele poprašky aj na najmä jánskych výhonkoch. Listy predčasne hnednú a opadávajú, výhonky oneskorene vyzrievajú a sú náchylné na poškodenie skorými mrazmi v októbri.

Hmyz drevokazný

Je to malý čierny drevokazný chrobák (ambróziový druh), ktorého prirodzený areál výskytu je vo východnej Ázii, odkiaľ sa  od r.1932 rozšíril do USA, Kanady a Európy. Od roku 2010 sa vyskytuje aj na Slovensku.  Druh sa z neznámych dôvodov vyhýba šíreniu v tropických oblastiach. Má status škodcu a predpokladá sa jeho ďalšie šírenie.

Hmyz cicavý

Na listových stopkách sa vytvára špirálovitá hálka a v nej sa vyvíjajú larvy vošiek. Hálky sú hojné v druhej polovici leta. Postupne ako "dozrievajú" menia farbu zo zelenej na červenú a cez praskliny v špirálovitej hálke, vylieza druhá generácia vošiek.

Hmyz drevokazný

Je to jeden z najnebezpečnejších hmyzích škodcov stavebného dreva. Je to technický škodca.

Hmyz drevokazný

Početná skupina sredne veľkých až veľkých fuzáčov vyskytujúca sa takmer na všetkých druhoch u nás rastúpich dubov.

Zaujímavé je štádium larvy, pretože vypĺňa asi 9/10 života chrobáka. Život imág je pomerne krátky. Samičky hynú skoro po vykladení vajíčok, samčekovia krátko po párení. Trvá to niekedy len 6 – 8 dní. Výnimku tvoria prirodzene tie druhy, ktoré prezimujú v štádiu imága.

Hubový patogén

Nekrózy kôry kmeňa v terminálnej časti a vetiev (kým nie je na kmeni borka).

Hubový patogén

Ide o infekciu listov a kmienka semenáčikov buka.

Hubový patogén

 Dechtovité škvrny na kmeni a defoliácia koruny.

Hubový patogén

Dechtovité škvrny na báze kmeňa bukov, žltnutie listov a odumieranie vetiev v korune.

 

Hubový patogén

Odumieranie púčikov a výhonkov borovíc.

Iné

Spôsobuje vädnutie, žltnutie a v konečnej fáze odumieranie najmä ihličnatých drevín.  

Hubový patogén

Nekrózy kôry, po niekoľkých rokoch sa to vyvíja ako rakovina vetiev alebo kmeňa.

Hubový patogén

Jedná sa o saproparazita, ktorý prežíva ako saprofyt vo vrchných vrstvách pôdy na organických zvyškoch. Za vhodných klimatických a pôdnych podmienok (vlhko, teplo, pH, nízka konkurencia rôznych druhov mikroorganizmov o priestor a živiny, nedostatok mykoparazitov, atď.) a prístupnosti ontogeneticky náchylných semenáčikov sa aktivizuje ako virulentný patogén semenáčikov.

Hmyz listožravý

Na jar sa v čase rašenia sa na báze listov vytvárajú hálky. Poškodenie znižuje tvorbu plodov a pri silnom napadnutí môže dôjsť k odumretiu celých stromov.

Hmyz listožravý

Osička z čeľade hrebeňovkovité, veľká 7 – 10 mm.

Hmyz listožravý

Malé osičky. Škody spôsobujú pestré pahúsenice.

Hmyz listožravý

Osička z čeľade Diprionidae. Zelenosivé pahúsenice na vetvách. 

Hmyz listožravý

Chrobák o veľkosti 25-30 mm sa rojí koncom apríla a začiatkom mája a na okrajoch listnatých porastov vykonávajú úživný žer. Pri premnožení môžu spôsobiť holožer. Larvy sa vyvíjajú 3 - 4 roky v pôde, kde požierajú korienky bylín a krov. Škody spôsobujú najme v borovicových porastoch Záhoria, môžu sa vyskytnúť aj v lesných škôlkach. 

Hmyz listožravý

Chrobák o veľkosti 22-36 mm sa rojí koncom apríla a začiatkom mája a na okrajoch listnatých porastov vykonávajú úživný žer. Pri premnožení môžu spôsobiť holožer. Larvy sa vyvíjajú 3 - 4 roky v pôde, kde požierajú korienky bylín a krov. Škody spôsobujú najme v borovicových porastoch Záhoria, môžu sa vyskytnúť aj v lesných škôlkach. 

Hmyz cicavý

Chrústik sa rojí koncom mája a v júni a živí sa požieraním listov niektorých druhov listnatých drevín. Larvy sa vvíjajú v pôde, kde požierajú korienky. Škodlivý je najmä v lesných škôlkach.

Hubový patogén

Odumieranie žaluďov.

Hubový patogén

Huba spôsobuje bielu vláknitú hnilobu beľového dreva, najmä odumretých vetiev a kmeňov listnatých drevín.

Hubový patogén

Drevokazná huba s plodnicami nepravidelného tvaru, bokom prirastené, polo rozliate.

 

Hmyz cicavý

Drobná voška žijúca na kmeni stromov. 

Hmyz cicavý
Hmyz podkôrny

Krasoň, ktorý napáda oslabené borovice na suchých a oslnených lokalitách. Obsadzuje najmä spodnú časť kmeňa.

Hmyz podkôrny

Hnedý, lesklý chrobák veľkosti 12 – 15 mm, so šiestimi okrovými škvrnami na krovkách.

Hubový patogén

Opadávajúca kôra z kmeňa, čierne pláty huby pod kôrou, resp. v mieste opadanej kôry.

Hmyz podkôrny

Imágo je oválne, veľmi podobné lykokazovi borovicovému a nedajú sa navzájom rozoznať voľným okom. Telo je lesklé a jeho dĺžka je 3,5 – 4,5 mm.

Požerok má obyčajne tvar dvojramennej svorky uloženej naprieč osi kmeňa s materskými chodbami dlhými 6 – 10 cm a s riedkymi krátkymi (2 – 3 cm) larválnymi chodbami. Larvy sa kuklia hlboko v beli. Mladé imága, podobne ako pri lykokazovi borovicovom, zalietavajú do korún borovíc za účelom zrelostného žeru, zavŕtavajú sa do zdravých jedno a dvojročných borovicových výhonkov a vyhlodávajú v dreni chodby 10 – 16 cm dlhé.

Hmyz podkôrny

Imágo je oválne valcovitého tvaru, čiernohnedé, dlhé 3,5 – 5,0 mm. Červeno až čiernohnedé krovky sú vzadu rovnomerne zaoblené, s druhým medzirýžim plytko prehĺbeným, bez hrbolkov, len jemne bodkovaným.

Hmyz podkôrny

Dospelý chrobák je veľký 2,5 – 3,5 mm oválneho tvaru. Krovky majú škvrnitú kresbu a pokryté sú svetlohnedými a tmavými šupinkami.

Škodcovia semenáčikov a sadeníc

Imágo je veľké 3,5 - 4,4 mm.

Hmyz podkôrny

Lykožrút lesklý je drobný, 1,6 – 2,8 mm dlhý chrobák valcovitého tvaru. Na konci kroviek má tri malé kužeľovité zúbky. Je hnedočiernej lesklej farby.

Hmyz podkôrny

Čiernohnedý lesklý chrobák dlhý 2,8-4,5 mm, v zadnej časti kroviek má 4 páry zúbkov. Pôvodne rozšírený v Severnej Európe a Ázii.

Hmyz podkôrny

Lykožrút podobný lykožrútovi smrekovému, ktorý sa vyskytuje častejšie vo vyšších nadmorských výškach. Premnožuje sa lokálne po snehových a vetrových kalamitách.

Hmyz podkôrny

Dospelý jedinec je 4,0 – 5,5 mm dlhý, valcovitého tvaru, čiernohnedej lesklej farby. Jeho veľkosť sa môže výrazne meniť v závislosti na kvalite potravy lariev. V zadnej časti kroviek má 4 páry zúbkov, z ktorých je tretí najväčší.

Hmyz podkôrny

Imágo dosahuje dĺžku 2,2 – 3,7 mm a je najmenším zástupcom rodu Ips u nás. Telo je nápadne lesklé a vyznačuje sa dlhým štítom, čo je dobrý rozlišovací znak.

Hubový patogén

Okrové vankúšiky vytvárajúce sa na kôre vetvičiek a kmeňa, v nich je oranžový prášok - éciospóry. V mieste infekcie je kmeň alebo vetva fľaškovito zhrubnutá, a z miesta poranenia je ronenie živice vo veľkom množstve.

 

Hubový patogén

Rakovinové hrče na kmeni a vetvách. Okrem toho sa hrdza vyváíja aj na ihliciach čarovníkov vytvorenýc na vetvách.

 

Hmyz listožravý

Stredne veľký motýľ s rozpätím krídel 35-45 mm.

Hmyz listožravý

Motýľ s rozpätím krídel 45 – 50 mm. Krídla obidvoch pohlaví sú lesklo biele bez akejkoľvek kresby.

Hmyz drevokazný

Sú to druhy vrzúnikov s bieložltou kresbou na krovkách o vľkosti 2 až 4 cm. Obe pohlavia majú nápadné tykadlá, avšak samček dlhšie, takmer rovnako dlhé a telo.

Hmyz listožravý

Drobný, škoricovohnedý motýľ s rozpätím krídel približne 15 mm. 

Hmyz listožravý
Hubový patogén

Parazitická trvalá plodnica tmavohnedý povrch, škoricovo hnedé hyméniu. Spôsobuje rozsiahlu hnilobu živých borovíc, ale aj iných ihličnanov.

Hubový patogén

Biela hniloba kmeňa, v mieste infekcie sa tvoria rakovinové rany. 

Hubový patogén

Plodnice na kmeňoch a biela hniloba dreva.

Hubový patogén

Ranový parazit, kolonizuje rezné plochy a rany u listnatých drevín.

Hubový patogén

Ranový parazit, na kmeňoch vytvára trvalé plodnice.

Hubový patogén

Ranový parazit s trvalýmí rozliatými plodnicami.

Hmyz listožravý

Na listoch sú prítomné zelené húsenice ktoré sa pohybujú typickým -piadivkovitým - pohybom.

Hmyz listožravý

Stredne veľký motýľ s rozpätím krídel 30 - 40 mm. 

Hmyz listožravý

Motýľ strednej veľkosti. Samček je normálne okrídlený, s rozpätím krídel cca 40 mm.

Hubový patogén

Pavučinkovité čierne mycélium popretkáva odumreté ihlice. Presná determinácia možná len mikroskopicky.

 

Hmyz listožravý
Hmyz podkôrny

Podkôrnik dubový má dĺžku 2,5 – 4 mm. Štít a krovky sú tmavohnedé, slabo lesklé až matné. Významným determinačným znakom je husté bodkovanie v ryhách na krovkách. Samček má typické dva zväzočky chĺpkov na čele.

 

Hubový patogén

Syrócium a rizomorfy pod kôrou kmeňa a koreňa, plodnice v jeseni.

 

Hmyz podkôrny

Polygraphus proximus je 2,5 – 3,5 mm veľký podkôrnik so žltohnedým sfarbením nôh.

Hubový patogén

Drevokazná huba spôsobujúca bileu hnilobu dreva listnatých drevín.

Hmyz listožravý

Biele pavučinové povlaky na vetvách a listoch. 

Hubový patogén

Odumieranie tohoročných výhonkov a to ešte v čase, ked ihlice nemusia byť úplne vyvinuté a tak tie hnedé ihlice na konci výhonkov sú skrátené. Takéto vetvy vyzerajú ako maliarske štetce alebo kefy.

 

Hmyz listožravý
Hubový patogén

Drevokazná huba spôsobujúca bielu hnilobu jadrového dreva.

Hubový patogén

Na kmeňoch listnatých drevín sa vytvárajú konzolovité plodnice do priemeru cca 10 centimetrov.

Hubový patogén

Huba vytvára bokom prirastený klobúk o šírke 5 až 15 cm, ojedinele môže dosiahnuť až 25 cm.

Hmyz cicavý

Táto malá bzdocha zaujímavého tvaru, je veľká asi 3,5 mm s priesvitným telom, so sieťovitou štruktúrou.

Hubový patogén

tvorba drobných čiernych kôpok (pikníd) ma spodnej strane zelených ihlic 

Hubový patogén

Prvé symptómy sa objavujú v auguste až novembri v podobe chlorotických škvŕn, ktoré prechádza do fialovošedého mramorovanie.

Hubový patogén

Nekrózy kôry v oválnom tvare so stredom v mieste pripojenia vetvičky.

Hmyz listožravý

stredne veľký motýľ premenlivého sfarbenia, väčšinou sivohnedý so svetlejšími škvrnami, v rozpätí krídel dosahuje 50 – 60 mm

 

Hmyz listožravý
Hubový patogén

Huba rastúca na odumretom dreve, alebo na spracovanom dreve (dosky, hranoly a pod.)

Hubový patogén

Žltozelené až tmavozelené povlaky a kôpky

Hubový patogén

Mycélium tvorí plesňovité povlaky, spočiatku biele neskôr sa menia na ružové.

Hubový patogén

Prítomnosť  malých bielych plodníc na odumretom dreve.

Hubový patogén

Na kmeni stromov prítomnosť polkruhových brázdovito pásikavých chlpatých plodníc o veľkosti 4 až 12 centimetrov. 

Hubový patogén

Na rastúcom dreve plodnice vyrastajú škridlicovito usporiadané, na odumretom (ležiacom) dreve sa zhlukujú do ružíc. 

Škodcovia semenáčikov a sadeníc

tmavohnedý chrobák s priečnymi žltými škvrnami, 8-14mm dlhý

 

Hubový patogén

Čierne hrudkovité a krehké plodnice na báze kmeňa, po ich rozlámaní medzi prstami pripomínajú rozdrvené drevné uhlie

 

Hmyz listožravý
Hmyz listožravý
Hmyz drevokazný

Náš najväčší fuzáč v smrečinách, ktorého chodby sú široké až 1 cm. Podobný vrzúnikovy smrekovému (Monochamus sutor).

Hmyz drevokazný

Malý druh nepôvodného drevokazného škodcu (ambróziového chrobáka), ktorý sa tvarom tela, bionómiou a spôsobom poškodenia podobá na drvinárika čierneho (Xylosandrus germanus).

Hubový patogén

Hrdza na najmladšom ročníku ihlíc smreka.

Zver

Zver najčastejšie poškodzuje porasty odhryzom, obhryzom, lúpaním, vytĺkaním, vyrývaním, odieraním, vyťahovaním, zlomením alebo zaľahnutím.