Statická charakteristika

štíhlostný kvocient cieľových stromov


Vstupné údaje
Stupeň statickej stability:

Ulož PNG
Nevyhovujúci
Vyhovujúci
Dobrý
Výborný
Vyrátaný bod