Statická charakteristika

podiel dĺžky koruny z celkovej výšky cieľových stromov (korunovosť)


Vstupné údaje
Stupeň statickej stability:

Ulož PNG
Nevyhovujúci
Vyhovujúci
Dobrý
Výborný
Vyrátaný bod