10 otázok na precvičenie (test č. 3669)


Zakrpatené krídla majú samičky:

Ktoré druhy hmyzu zaraďujeme medzi najdôležitejších listožravých škodcov?:

Korunovosť ako indikátor statickej stability stromu znamená:

Hlavný spôsob zväčšovania areálu mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar) je:

V čom spočíva škodlivé pôsobenie cicavého hmyzu?:

Proti sypavkám sa v lesných škôlkach a v výsadbách vykonáva ošetrenie:

Lapák je:

Ťažbovo-obnovné postupy v smrekových porastov začínať:

Čo je feromónový odparník (feromónový atraktant)?:

Dotichíza topoľová spôsobuje: