10 otázok na precvičenie (test č. 3578)


Začiatok jarného rojenia lykožrúta lesklého za optimálnych klimatických pomerov pripadá na:

Ktoré feromónové odparníky používame pri kontrole a obrane proti drevokazovi čiarkovanému (Trypodendron lineatum)?:

V ktorom vývojovom štádiu podkôrnych druhov hmyzu má význam napadnutú hmotu štiepkovať?:

Ktorý je najvýznamnejší defoliátor buka z čeľade Lymantridae?

Akým spôsobom zabezpečujeme obranu smrekových výsadieb proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis)?:

Počet odchytových zariadení určených na obranu na zachytenie jarného rojenia lykožrúta smrekového pri základom a zvýšenom stave sa stanoví podľa kalamitného základu nasledovne:

Na aký účel sa využívajú navnadené feromónové lapače pre podkôrny hmyz?:

Pre stanovenie počtu feromónových lapačov pre letné rojenie sa vychádza zo stupňa odchytu chrobákov lykožrúta smrekového z jarného rojenia. Ak bol zistený stredný stupeň odchytu 1 000 – 4 000 ks jedincov, je potrebné lapače:

Ktoré z nasledujúcich opatrení patria medzi chemické ochranné opatrenia proti tvrdoňovi smrekovému?:

Biologicky aktívne chemické látky, ktoré sa používajú na obmedzenie rastu, prípadne na ničenie nežiaducej vegetácie nazývame: