10 otázok na precvičenie (test č. 5533)


Infekcia stromov podpňovkou sa zistí podľa:

V čom spočíva škodlivosť múčnatok?:

Ktorý blanokrídly hmyz je najvážnejším defoliátorom smrečín na Slovensku?:

K vývojovým štádiám hrdzí patria:

Najvýznamnejší škodca z podkôrnych druhov hmyzu v mladších smrekových porastoch, v žŕdkovinách a žrďovinách je:

Začiatok jarného rojenia lykožrúta lesklého za optimálnych klimatických pomerov pripadá na:

Aká je doba účinku „XL ECOLURE“, feromónovej návnady na lákanie drevokaza čiarkovaného (Trypodendron lineatum)?:

Ktoré dreviny patria do skupiny veľmi citlivých na imisie?:

Čo sa rozumie pod pojmom feromónový lapač na podkôrny hmyz?:

Načo využívame feromónové lapače?: