Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom.

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

5. až 6. októbra 2023

Program        Prihláška
Ďakujeme za Váš záujem, ale kapacita konferencie je naplnená, radi sa uvidíme v roku 2024.

Registrácia otvorená do 27.9.2023 alebo do vyčerpania kapacity

Poznámka: V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa konferencia APOL 2023 uskutoční „len“ elektronicky, cez konferenčné programy MS TEAMS alebo ZOOM. V takomto prípade sa za konferenciu budú účtovať iba náklady na zborník referátov a za organizačné zabezpečenie konferencie cez internet (za administráciu registrácie, zabezpečenie funkčného programu, atď.). Náklady na ubytovanie a stravu budú pod vašou organizáciou „prenesené“ do roka 2024, kedy konferenciu opäť pripravíme a zorganizujeme. T.j. peniaze sa vracať nebudú.“