Nové hlásenie spotreby prípravkov

Poznámka: Začnite písať a vyberte z ponuky.

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 25 ods. 4 zákona, a podľa § 35 ods. 3 zákona.

Hektárov
Uvádzajte celú výmeru a okres sídla obhospodarovateľa.
Vaše údaje: