10 otázok na precvičenie (test č. 5533)


Zakrpatené krídla majú samičky:

Ako zabezpečíme obranu proti napadnutiu dubových porastov mníškou veľkohlavou (Lymantria dispar)?:

Pre eliminovanie škodlivého pôsobenia nežiaducej vegetácie sa pri obhospodarovaní lesov uplatňujú:

Ktoré chrobáky sú hlavnými technickými škodcami bukového dreva?

Hojná voška, ktorá cicia na spodnej strane bukových listov sa volá?:

Ktorý z technických škodcov napáda už spracované drevo, ale prejavil sa aj ako vážny druhotný škodca na boroviciach, ktoré sa zotavili po žere listožravých druhov?

Aké prípravky sa používajú pri obrane proti listožravým a cicavým škodcom poškodzujúcich lesné porasty?:

Pre stanovenie počtu feromónových lapačov pre letné rojenie sa vychádza zo stupňa odchytu chrobákov lykožrúta smrekového z jarného rojenia. Ak bol zistený stredný stupeň odchytu 1 000 – 4 000 ks jedincov, je potrebné lapače:

Feromónové lapače na hromadný odchyt drevokaza čiarkovaného sa odporúčajú inštalovať:

Akými chemickými prípravkami je možné okrem iných spôsobov asanovať klasické lapáky?: