Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom.

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

23. až 24. januára 2020

Program        Prihláška

Zostáva 32 volných miest. Registrácia do 15.1.2020 alebo do vyčerpania kapacity